Tư vấn - kỹ thuật

02432016896

Tư vấn bán hàng

02432016896

Máy trợ giảng Camac

Hiện cửa hàng có 2 sản phẩm theo yêu cầu

Máy trợ giảng Camac Unizone 9288 F2 chính hãng (Trung Quốc sản xuất): PHỤ KIỆN MIC CÓ DÂY

Máy trợ giảng Camac Unizone 9288 F2 chính hãng (Trung Quốc sản xuất): PHỤ KIỆN MIC CÓ DÂY

155,000 VNĐ

Máy trợ giảng Camac Unizone 9288 F2 chính hãng (Trung Quốc sản xuất): PHỤ KIỆN MIC CÓ DÂY

Kỹ năng đơn giản nhận biết nhanh Máy trợ giảng Unzone chính hãng và phân biệt với Máy trợ giảng Unizone không rõ xuất xứ:

1- Máy trợ giảng Unizone chính hãng được sản xuất tại xưởng Unizone duy nhất ở Trung Quốc - Made in China

2- Yêu cầu nới bán cho xem trực tiếp bản gốc dấu đỏ chứng chỉ Certificate Ogirinal của Chính phủ và Hải Quan xác nhận xuất xứ nguồn nhập khẩu (chỉ có từ Trung Quốc)

3- Trên vỏ hộp thân máy Unizone có dập dòng chữ Made in China

4- Thân máy Unizone chính hãng của chúng tôi không in hay sử dụng tem dán Made in Korea bao giờ

Máy trợ giảng camac cmk 9088 chính hãng (Made in China) : PHỤ KIỆN BỘ SẠC PIN

Máy trợ giảng camac cmk 9088 chính hãng (Made in China) : PHỤ KIỆN BỘ SẠC PIN

280,000 VNĐ

Máy trợ giảng camac cmk 9088 chính hãng (Made in China) : PHỤ KIỆN BỘ SẠC PIN

Kỹ năng đơn giản nhận biết nhanh Máy trợ giảng Unzone chính hãng và phân biệt với Máy trợ giảng Unizone không rõ xuất xứ:

1- Máy trợ giảng Unizone chính hãng được sản xuất tại xưởng Unizone duy nhất ở Trung Quốc - Made in China

2- Yêu cầu nới bán cho xem trực tiếp bản gốc dấu đỏ chứng chỉ Certificate Ogirinal của Chính phủ và Hải Quan xác nhận xuất xứ nguồn nhập khẩu (chỉ có từ Trung Quốc)

3- Trên vỏ hộp thân máy Unizone có dập dòng chữ Made in China

4- Thân máy Unizone chính hãng của chúng tôi không in hay sử dụng tem dán Made in Korea bao giờ, vì chúng tôi luôn hiểu làm thế là vi phạm các Luật thương mại Quốc tế cũng như vi phạm thương hiệu và Luật của các Quốc gia có liên quan